Obsada personalna przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
w ramach Katedry Hodowli i Użytkowania Koni
w roku akademickim 20011/2012

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Kierunek - Zootechnika - studia stacjonarne I stopnia

Lp. Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy
Zootechnika
1. Chów i hodowla koni Prof. dr hab. Anna Stachurska
Specjalność: Hodowla Koni i Jeździectwo
1. Propedeutyka jazdy konnej Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP
2. Woltyżerka - wychowanie fizyczne Dr inż. Michał Pluta
3. Rasy, pokrój i mechanika ruchu koni Dr hab. Iwona Janczarek
4. Prawodawstwo w eksploatacji koni Dr hab. Iwona Janczarek
5. Teoria i praktyka jazdy konnej Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
6. Identyfikacja koni i dokumentacja Prof. dr hab. Anna Stachurska
7. Hodowlane metody doskonalenia koni Prof. dr hab. Anna Stachurska
8. Wychów koni, pielegnacja i podkownictwo Prof. dr hab. Anna Stachurska
9. Zaprzęgowe użytkowanie koni Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP
10. Podstawowe wyszkolenie jeździeckie Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
11. Organizacja ośrodków jeździeckich Dr inż. Krzysztof Bocian
12. Metodologia instruktażu w nauce jazdy konnej Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

Kierunek - Zootechnika - studia stacjonarne II stopnia

Specjalność: Hodowla Koni i Jeździectwo
1. Hipoterapia Dr inż. Michał Pluta
2. Zaawansowane wyszkolenie jeździeckie Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
3. Przepisy jeździeckie Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
4. Normowanie wysiłku koni i odnowa biologiczna Dr inż. Katarzyna Strzelec
5. Humanistyczne i biologiczne podstawy rekreacji ruchowej Dr inż. Katarzyna Strzelec
6. Technologie eksploatacji koni Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP
7. Historia hodowli i użytkowania koni Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP

Kierunek - Zootechnika - studia niestacjonarne I stopnia

1. Chów i hodowla koni Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
Specjalność: Hodowla i Użytkowanie Koni
1. Pielęgnacja i wychów koni Prof. dr hab. Anna Stachurska
2. Identyfikacja koni i dokumentacja Prof. dr hab. Anna Stachurska
3. Teoria i praktyka jazdy konnej Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
4. Technologie eksploatacji koni Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP

Wszystkie wydziały

1. Wychowanie fizyczne - jazda konna*
* ten przedmiot jest realizowany dla wszystkich wydziałów oprócz specjalności HKiJ
Osoba odpowiedzialna
Prof. dr hab. Anna Stachurska

Fakultety

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Kierunek - Zootechnika - studia stacjonarne I stopnia

1. Jeździectwo Dr hab. Iwona Janczarek

Kierunek - Zootechnika - studia niestacjonarne I stopnia

1. Wychów i pielegnacja koni Prof. dr hab. Anna Stachurska
2. Jeździectwo Dr hab. Iwona Janczarek
3. Turystyka i rekreacja konna Dr inż. Michał Pluta

Kierunek – Ochrona Środowiska – studia stacjonarne II stopnia

1. Konie w kształtowaniu środowiska Prof. dr hab. Anna Stachurska
2. Konie dzikożyjące Prof. dr hab. Anna Stachurska

Kierunek - Biologia - studia stacjonarne I stopnia

1. Hippika Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
2. Fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni Dr. inż.. Katarzyna Strzelec
3. Hipoterapia i kultura fizyczna Dr inż. Krzysztof Bocian

Kierunek - Biologia - studia stacjonarne II stopnia

1. Konie w kształtowaniu środowiska Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP
2. Naturalne metody szkolenia koni Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP
Kierunek - Biologia - studia niestacjonarne I stopnia
1. Hippika Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
2. Fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni Dr. inż.. Katarzyna Strzelec
3. Hipoterapia i kultura fizyczna Dr inż. Krzysztof Bocian

Kierunek - Biologia - studia niestacjonarne II stopnia

1. Konie w kształtowaniu środowiska Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP
2. Naturalne metody szkolenia koni Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP

Kierunek - Biologia - studia niestacjonarne II stopnia

1. Konie w kształtowaniu środowiska Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP
2. Naturalne metody szkolenia koni Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP

Kierunek - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - studia stacjonarne I stopnia

1. Bezpieczeństwo w sporcie, rekreacji i turystyce konnej Dr hab. Iwona Janczarek
2. Hippika Dr hab. Iwona Janczarek
3. Hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia człowieka Dr inż. Michał Pluta
4. Organizacja imprez jeździeckich Dr inż. Krzysztof Bocian

Kierunek - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - studia niestacjonarne I stopnia

1. Bezpieczeństwo w sporcie, rekreacji i turystyce konnej Dr hab. Iwona Janczarek
2. Hippika Dr hab. Iwona Janczarek
3. Hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia człowieka Dr inż. Michał Pluta
4. Organizacja imprez jeździeckich Dr inż. Krzysztof Bocian

Wydział Agrobioinżynierii

Kierunek - Leśnictwo, specjalność: Łowiectwo i zwierzyna leśna

1. Koń w leśnictwie Dr hab. Ryszard Kolstrung prof. nadzw UP

Kierunek - Agroturystyka

1. Jeździectwo Dr hab. Iwona Janczarek

Kierunek - Turystyka i rekreacja

1. Jeździectwo Dr inż. Krzysztof Bocian

Wydział Ogrodniczy

Kierunek - Ogrodnictwo, specjalność: Ekoturystyka

1. Jeździectwo Dr hab. Iwona Janczarek