Obsada personalna przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
w ramach Katedry Hodowli i Użytkowania Koni
w roku akademickim 2018/2019

KIERUNEK HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

Studia stacjonarne I stopnia

1.

Podstawy woltyżerki

dr Michał Pluta

2.

Podstawy użytkowania koni

dr hab. Katarzyna Strzelec prof. nadzw.

3.

Prawodawstwo w eksploatacji koni

dr Izabela Wilk

4.

Wychów koni

prof. dr hab. Anna Stachurska

5.

Zasady wstępnego treningu koni

dr hab. Katarzyna Strzelec prof. nadzw.

6.

Historia hodowli i użytkowania koni

dr Elżbieta Wnuk – Pawlak

7.

Pielęgnacja koni i podkownictwo

prof. dr hab. Anna Stachurska

8.

Rasy i pokrój

dr hab. Iwona Janczarek prof. nadzw.

9.

Biomechanika konia

dr hab. Iwona Janczarek prof. nadzw.

10.

Rozród koni

prof. dr hab. Anna Stachurska

11.

Hipoterapia

dr Michał Pluta

12.

Naturalne metody treningu koni

dr Izabela Wilk

13.

Użytkowanie zaprzęgowe koni

dr Michał Pluta

14.

Hodowlane metody doskonalenia koni

prof. dr hab. Anna Stachurska

15.

Identyfikacja i dokumentacja

prof. dr hab. Anna Stachurska

16.

Medycyna sportowa w jeździectwie

dr n. med. Anna Wieleba

17.

Użytkowanie wyścigowe koni

dr hab. Iwona Janczarek prof. nadzw.

18.

Infrastruktura i zarządzanie ośrodkami utrzymującymi konie

dr Elżbieta Wnuk – Pawlak

19.

Przepisy jeździeckich dyscyplin olimpijskich

mgr Jarosław Wierzchowski

dr Elżbieta Wnuk – Pawlak

Studia stacjonarne II stopnia

1.

Fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni

dr hab. Katarzyna Strzelec prof. nadzw.

2.

Organizacja imprez jeździeckich

dr hab. Iwona Janczarek prof. nadzw.

3.

Geriatria koni

dr Izabela Wilk

4.

Psychopedagogika i terapia konna

dr Michał Pluta

5.

Zasady specjalistycznego treningu koni

dr Elżbieta Wnuk – Pawlak

6.

Planowanie konnych szlaków turystycznych

dr hab. Iwona Janczarek prof. nadzw.

7.

Agroturystyka

dr hab. Iwona Janczarek prof. nadzw.

8.

Medyczne podstawy hipoterapii

dr n. med. Grzegorz Kopacz

9.

Technologie eksploatacji koni

dr Michał Pluta

10.

Koń w sztuce i literaturze

dr Elżbieta Wnuk – Pawlak

11.

Przepisy dyscyplin pozaolimpijskich

dr hab. Katarzyna Strzelec prof. nadzw.

12.

Użytkowanie kłusaków

dr hab. Iwona Janczarek prof. nadzw.

Fakultety

Studia stacjonarne I stopnia - ścieżka wierzchowa

1.

Teoria i praktyka dyscypliny skoki

dr Elżbieta Wnuk – Pawlak

2.

Teoria i praktyka dyscypliny ujeżdżenie

prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

3.

Teoria i praktyka dyscypliny wkkw

dr Elżbieta Wnuk – Pawlak

4.

Metodologia instruktażu w nauce jazdy konnej

dr hab. Katarzyna Strzelec prof. nadzw.

Studia stacjonarne I stopnia - ścieżka wszechstronna

1.

Rekreacja i turystyka konna

dr Izabela Wilk

2.

Użytkowanie koni w stylu western

dr hab. Iwona Janczarek prof. nadzw.

3.

Zasady pracy z końmi trudnymi

dr Michał Pluta

4.

Teoria i praktyka dyscypliny rajdy długodystansowe

dr hab. Katarzyna Strzelec prof. nadzw.

Studia stacjonarne II stopnia - ścieżka wierzchowa

1.

Zaawansowane wyszkolenie jeździeckie

prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

Studia stacjonarne II stopnia - ścieżka wszechstronna

1.

Teoria i praktyka dyscypliny powożenie

mgr Marta Liss

ERASMUS+

1.

Equestrianrules

dr Elżbieta Wnuk – Pawlak

2.

Horseidentification and documentation

prof. dr hab. Anna Stachurska

3.

Recreation and tourism with horseuse

dr Izabela Wilk

4.

Theory and practice of jumping

dr Elżbieta Wnuk – Pawlak

ZOOTECHNIKA

1.

Chów i hodowla koni

prof. dr hab. Anna Stachurska

TURYSTYKA I REKREACJA

Specjalność – Menadżer zdrowego stylu życia

1.

Hipoturystyka

dr Izabela Wilk

BEHAWIORYSTYKA

1.

Naturalne metody treningu koni

dr Izabela Wilk

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

1.

Fizyka i biomechanika

dr hab. Iwona Janczarek prof. nadzw.