1. Kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni oraz przynależnego do niej Ośrodka Konnego na Felinie

  Dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw.
  Zainteresowania naukowe: ocena wydolności fizjologicznej koni wyścigowych, modyfikacja systemu prób dzielności koni gorącokrwistych i prymitywnych, skuteczność stosowania naturalnych metod w treningu młodych koni, metody łagodzenia stresu koni, analiza parametrów częstości i zmienności rytmu serca koni, biomechanika skoku konia, behawior koniowatych.Przewodnicząca Sekcji Chowu i Hodowli Koni oraz Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, lider kierunku studiów "Hipologia i jeździectwo", przewodnicząca komisji naukowej ds. oceny koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym, instruktor jazdy konnej, sędzia III klasy w skokach przez przeszkody.

  81 710 24 51

  pokój nr 2 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 2. Prof. dr hab. Anna Stachurska
  Zajmuje się identyfikacją koni, oceną koni w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków i wkkw, wychowem koni, ich pielęgnacją, podkownictwem i behawiorem.
  Przewodnicząca Rady Programowej Rozpraw Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członek Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni, instruktor sportowy jeździectwa, sędzia jeździecki I klasy.

  81 710 24 52

  pokój nr 4 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 3. Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
  Zajmuje się badaniami dotyczącymi hodowli i użytkowania koni sportowych, doskonaleniemmetod ich oceny, analizą funkcjonalnej budowy ciała oraz jakością chodów i skoków koni,interakcjami pomiędzy jeźdźcem i koniem w różnych dyscyplinach jeździectwa. Jest sędzią międzynarodowym w dyscyplinach ujeżdżenia i wkkw, a także dyplomowanymtrenerem jeździectwa I klasy. W latach 2016-18 pełnił funkcję Prezesa Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., od wielu lat jest Prezesem Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego w Lublinie.

  81 710 24 61

  pokój nr 18 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 4. Dr hab. Ryszard Kolstrung, emerytowany prof. UP
  Główne kierunki jego zainteresowań obejmują hodowlę i użytkowanie kuców ze szczególnym uwzględnieniem kuców felińskich; efektywność rozrodu, metody naturalne treningu koni, behawior koni, parametry ruchu i wysiłku, pielęgnacja kopyt i podkownictwo, użytkowanie zaprzęgowe koni.
  Członek Komisji Polskiego Związku Hodowców Koni ds. Polskiej Księgi Kuców, prezes Koła Hodowców Kuców Felińskich, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych, instruktor jazdy konnej, sędzia jeździecki III klasy.

  81 710 24 58

  pokój nr 15 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 5. Dr hab. Katarzyna Strzelec, prof. nadzw. UP
  Obecnie zajmuje się użytkowaniem koni w rajdach długodystansowych oraz stresem u koni sportowych w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, wkkw, rajdów długodystansowych i wyścigów, szacowanym na podstawie stężenia kortyzolu w ślinie.
  Sędzia międzynarodowy w dyscyplinie sportowych rajdów konnych. Instruktor jazdy konnej.

  81 710 24 60

  pokój nr 17 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 6. Dr inż. Michał Pluta
  Prowadzi badania nad zachowaniem, aklimatyzacją, wzrostem, rozwojem i użytkowością koników polskich i koni biłgorajskich, a także metodami oceny i treningu koni różnych ras do hipoterapii.
  Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, instruktor jazdy konnej i hipoterapii, sędzia jeździecki III klasy, sędzia parajeździectwa.

  81 710 24 53

  pokój nr 5 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 7. Dr Izabela Wilk
  Główne kierunki jej badań to analiza parametrów częstości i zmienności pracy serca koni, poddawanych różnego rodzaju wysiłkowi, testom behawioralnym i będących w różnych stanach fizjologicznych. Kolejnym istotnym kierunkiem badawczym są prace prowadzone nad końmi użytkowanymi w rekreacji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się również na zastosowaniu alternatywnych metod szkolenia i różnych form relaksacji w treningu koni wyścigowych. Jest instruktorem jazdy konnej..

  81 710 24 55

  pokój nr 7 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 8. Dr Elżbieta Wnuk - Pawlak
  Główne kierunki zainteresowań to: użytkowanie sportowe koni, aspekty współpracy jeźdźca i konia, zagadnienia biomechaniki jeźdźca i konia, tradycje kawaleryjskie w polskiej kulturze. Opiekun sekcji hipologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt. Aktywny sędzia jeździecki II klasy w dyscyplinach ujeżdżenie, wkkw, skoki przez przeszkody, instruktor sportu PZJ, sędzia zawodów Militari.

  81 710 24 59

  pokój nr 16 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 9. Dr inż. Marta Liss
  Zajmuje się badaniami dotyczącymi użytkowania i hodowli koni. Zainteresowania to dyscyplina WKKW i różne metody treningu koni. Ukończyła kurs masażu, stretchingu, dopasowania siodeł, identyfikacji koni i kurs sędziego w dyscyplinach ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wkkw oraz sportowe rajdy konne. Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna.

  81 710 24 57

  pokój nr 13 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 1. Mgr inż. Katarzyna Sieczkarek
  (81) 81 710 24 50

  pokój nr 20 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 2. Lek. wet. Maciej Ruciński
  81 710 24 56
  pokój nr 8 (Felin - pawilon dydaktyczny)
 3. Lek wet. Krzysztof Stachurski
  81 710 24 54
  pokój nr 6 (Felin - pawilon dydaktyczny)