1. Dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzwyczajny, Kierownik Katedry
  Prowadzi badania z zakresu biomechaniki skoku konia, pobudzenia emocjonalnego koni w sytuacjach stresu, zaawansowania treningowego koni wyścigowych określanego na podstawie parametrów pracy serca, a także naturalnych metod treningu. Przewodnicząca Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, instruktor jazdy konnej, sędzia III klasy w skokach

  (81) 4456503

  nr pokoju: 125
 2. Prof. dr hab. Anna Stachurska, prof. zwycz.,
  zajmuje się identyfikacją koni, oceną koni w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków i wkkw, wychowem koni, ich pielęgnacją, podkownictwem i behawiorem.
  Przewodnicząca Rady Programowej Rozpraw Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członek Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni, instruktor sportowy jeździectwa, sędzia jeździecki I klasy.

  (81) 4456072

  nr pokoju: 128
 3. Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak,
  zajmuje się użytkowaniem koni sportowych i doskonaleniem metod ich oceny, analizą chodów konia, interakcjami między jeźdźcem a koniem.
  Jest sędzią międzynarodowym w ujeżdżeniu i wkkw, trenerem jeździectwa, gospodarzem toru.
  Dyrektor Stadniny Koni Janów Podlaski.

  (81) 4456650

  nr pokoju: 140
 4. Dr hab. Ryszard Kolstrung
  główne kierunki jego zainteresowań obejmują hodowlę i użytkowanie kuców ze szczególnym uwzględnieniem kuców felińskich; efektywność rozrodu, metody naturalne treningu koni, behawior koni, parametry ruchu i wysiłku, pielęgnacja kopyt i podkownictwo, użytkowanie zaprzęgowe koni.
  Członek Komisji Polskiego Związku Hodowców Koni ds. Polskiej Księgi Kuców, prezes Koła Hodowców Kuców Felińskich, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych, instruktor jazdy konnej, sędzia jeździecki III klasy.

  (81) 4456712

  nr pokoju: 118
 5. Dr inż. Michał Pluta
  prowadzi badania nad zachowaniem, aklimatyzacją, wzrostem, rozwojem i użytkowością koników polskich i koni biłgorajskich, a także metodami oceny i treningu koni różnych ras do hipoterapii.
  Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, instruktor jazdy konnej i hipoterapii, sędzia jeździecki III klasy, sędzia parajeździectwa.

  (81) 4456736

  nr pokoju: 117B
 6. Dr hab. Katarzyna Strzelec
  obecnie zajmuje się użytkowaniem koni w rajdach długodystansowych oraz stresem u koni sportowych w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, wkkw, rajdów długodystansowych i wyścigów, szacowanym na podstawie stężenia kortyzolu w ślinie. Instruktor jazdy konnej.
  Sędzia I klasy w dyscyplinie rajdów długodystansowych.

  (81) 4456575

  nr pokoju: 119
 7. Dr inż. Krzysztof Bocian
  zajmuje się dyscypliną skoków przez przeszkody i ujeżdżenia pod kątem biomechaniki ruchu. Instruktor hipoterapii, instruktor sportu jeździeckiego, sędzia I klasy w dyscyplinie skoków przez przeszkody i ujeżdżenia, sędzia II klasy w dyscyplinie wkkw.
  Posiada uprawnienia II klasy budowniczego toru przeszkód w dyscyplinie skoków przez przeszkody.
  Członek Zarządu Lubelskiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego (oddział w Lublinie).

  (81) 4456575

  nr pokoju: 119
 8. Dr Izabela Wilk
  .

  (81) 4456503

  nr pokoju: 125
 9. Mgr inż. Marta Liss
  .

  (81) 4456773

  nr pokoju: 24
 1. Mgr inż. Katarzyna Sieczkarek
  (81) 4456098

  nr pokoju: 117A
 2. Lek. wet. Maciej Ruciński
  (81) 4610061 w. 210 (GD Felin)
 3. Lek wet. Krzysztof Stachurski
  (81) 4610061 w. 210 (GD Felin)