Obsada personalna przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie w roku akademickim 2017/2018 przez pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni

.

 
 

Kierunek – zootechnika studia stacjonarne Iº

 

 

 

Kierunek Hipologia i Jeździectwo studia stacjonarne Iº

 

 
 

Kierunek Hipologia i Jeździectwo studia stacjonarne IIº

 

 

 

Kierunek Behawiorystyka zwierząt studia stacjonarne Iº

 

 

 
 

Kierunek Behawiorystyka zwierząt studia niestacjonarne Iº

 

 

 
 

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy studia stacjonarne Iº

 

 

 
 

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy studia niestacjonarne Iº

 

 

 
 
EQUINE MANAGEMENT AND CARE, associate’s degree and full-time


Kierunek Wychowanie fizyczne specjalność: Jeździectwo i sporty wodne studia stacjonarne  specjalizacja: nauczycielska

 

Kierunek Wychowanie fizyczne specjalność: Jeździectwo i sporty wodne studia niestacjonarne Iº specjalizacja: nauczycielska


 

 

Seminarium dyplomowe w semestrze zimowym i letnim dla kierunków

 


Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia


 

 

 
 
Data aktualizacji: 4 października 2017